ANUNȚ

ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITAȚIE OFERTA DE VÂNZARE

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, bulevardul 1 Mai, nr.6., , înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J/33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, tel. 0230522564, fax. 0230521783, vinde prin licitaţie publică cu strigare  un număr de  trei active disponibile de pe raza Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, Ocolului Silvic Pojorâta,  respectiv O. S. Râșca, după cum urmează:

  1. Locuință individuală Dornișoara- Dorna Candrenilor- preț pornire a licitației:15200 lei ; garanția de participare : 760 lei ; taxa de participare :150 lei ;
  2. Cabana de vânătoare Valea Putnei Pojorâta – preț pornire a licitației:795000 lei ; garanția de participare : 39750 lei ; taxa de participare :150 lei ;
  3. Cabana de vânătoare Ratihna Râșca – preț pornire a licitației: 999.170 lei ; garanția de participare : 49.958,5 lei ; taxa de participare :150 lei ;

 

Preţul de pornire la licitaţie nu include TVA.

Terenurile pe care se află amplasate construcţiile (activele) din lista de mai sus sunt intabulate pe STATUL ROMAN şi nu fac obiectul vânzării. Aceste terenuri se pot concesiona conform legislaţiei în vigoare (O.M.M.P. nr.367/2010 cu modificările şi completările ulterioare).

Licitaţia va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Suceava,  din loc. Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, în data de14.04.2022, la ora 1200, .

Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii vor depune la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până în data de 13.04.2021 la orele 12.00, documentele prevăzute în Caietului de sarcini al licitaţiei, valabile la data licitaţiei. Ofertanții vor prezenta obligatoriu documentele de calificare ca întreprinderi mici și mijlocii.

Modul de desfășurare a ședinței de licitație este precizat în caietul de sarcini.

Caietul de sarcini care cuprinde informații referitoare la documentele de participare la licitație, precum și dosarele de prezentare ale activelor propuse la vânzare se pot procura la cerere, contra sumei de 50 lei,  de la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Vânzarea acestor active a fost comunicată Camerei de Comerț și Industrie Suceava, precum  și Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Iași.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia Silvică Suceava – Biroul Producţie, persoană desemnată pentru relații ing. Airoaie Adrian, telefon 0230/522.564,  0230/217.685 interior 227/288  sau email: productie@suceava.rosilva.ro.