ANUNȚPUBLICITATE

ANUNT APROBARE PUZ

Subsemnata AZIZI TEAM MEDIA S.R.L., reprez. de Morosan Vasilica, titular al proiectului de urbanism zonal: P.U..Z. REABILITARE,EXTINDERE CLĂDIRE C1 ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a aprobării PUZ  al primarului comunei Moara, județul Suceava. Prima versiune a proiectului de urbanism zonal poate fi consultată la sediul Primăriei Moara-Biroul Urbanism,  jud.Suceava, de luni până vineri, între orele 9.00-12.00.Observațiile, comentariile și sugestiile se primesc în scris la sediul Primăriei Moara, jud.Suceava, în termen de 18 zile calendaristice  de la data publicării anunțului.