ECONOMIC

Amenzi uriașe pentru cei care nu au depus încă Declaratia Unica 2024. Mai au la dispoziție doar câteva zile

25 mai este ultimul termen până când poți să depui documentul. Legea prevede că amenda pentru nedepunerea Declaraţiei unice este între 50 şi 500 de lei.

Declarația Unică 2024

Declarația Unică 2024 este obligatorie pentru toate veniturile provenite din activități independente, precum și pentru veniturile din chirii, bursă, dobânzi, dividende sau din tranzacții cu criptomonede. Contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal sau obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut până atunci obligația depunerii Declarației Unice trebuie să o depună în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului sau încheierii contractului între părți.

Pentru declararea veniturilor și stabilirea impozitului anual

Declarația trebuie depusă până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care s-au realizat veniturile. Acest lucru este necesar pentru declararea venitului realizat și stabilirea/definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale.

Pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit

Declarația trebuie depusă până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an fiscal pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate.

Pentru a destina o sumă reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat către entități nonprofit sau unități de cult, declarația trebuie depusă până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor. Termenul de depunere pentru fiecare situație poate varia, iar neîndeplinirea acestora poate atrage sancțiuni.

Ce venituri trebuie declarate la ANAF

Declarația Unică trebuie completată și depusă de către persoanele fizice care, în cursul anului fiscal, au obținut venituri sau pierderi atât în România, cât și în străinătate și care sunt supuse impozitului pe venit și contribuțiilor sociale conform legii fiscale. De asemenea, Declarația Unică trebuie depusă și de către următoarele categorii de contribuabili:

a) Profesioniștii, cum ar fi persoanele reglementate conform Codului Civil și cei care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe și care au beneficiat de anumite indemnizații conform legislației în contextul pandemiei.

b) Persoanele fizice care nu au obținut venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

c) Persoanele fizice conform unor prevederi specifice legate de stabilirea bazei anuale de calcul al contribuțiilor sociale și de sănătate, în cazul utilizării unui alt nivel al salariului minim brut pe țară decât cel prevăzut de lege.

Din 2024 se aplică noi reguli pentru veniturile din chirii

În 2023, pentru veniturile din chirii, impozitul este de 10%, iar contribuabilii pot să deducă anumite cheltuieli în anumite condiții. Dar începând cu 2024, pentru veniturile din chirii se aplică reguli noi pentru impozitare.