EDUCAȚIE

Acord trilateral între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Instituția științifică de stat „Institutul de modernizare a conținutului educației”, filiala Cernăuți, și Instituția Municipală „Centrul orășenesc de dezvoltare profesională a cadrelor didactice” a Consiliului Orășenesc Cernăuți

Vineri, 16 decembrie a.c., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, reprezentată de către domnul prof. univ. dr. ing. Valentin POPA, a primit vizita unei delegații oficiale din Ucraina, în vederea semnării unui acord trilateral vizând cooperarea în domeniul formării continue a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Plecând de la dorința de a accelera accesul corpului profesoral din vechea capitală a Bucovinei istorice la experiența europeană și la noile abordări în domeniul didacticii școlare, conducerile Instituției științifice de stat „Institutul de modernizare a conținutului educației”, filiala Cernăuți, și Instituției Municipale „Centrul orășenesc de dezvoltare profesională a cadrelor didactice” a Consiliului orășenesc Cernăuți, au inițiat încheierea unui parteneriat cu USV, universitate cu experiență în organizarea unor stagii de perfecționare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar din Regiunea Cernăuți.

Din delegație au făcut parte doamna Liubov TARANGUL, șef al filialei Cernăuți a „Institutului de modernizare a conținutului educației”, și doamna profesor Natalia GHERASIM, director al „Centrului orășenesc de dezvoltare profesională a cadrelor didactice”, însoțită de doamna consilier Rodica TIMIȘ. Obiectivul fundamental al acordului îl reprezintă organizarea și promovarea programelor de formare continuă oferite de USV și diseminarea acestor informații în rândul cadrelor didactice din municipiul Cernăuți. Totodată, instituțiile partenere și-au asumat responsabilitatea de a organiza conferințe științifice comune, seminarii, reuniuni, ateliere, de a iniția proiecte, precum și de a disemina rezultatele cooperării în publicații de specialitate, în cadrul unor schimburi de experiență etc.

Menționăm că acest acord de cooperare se adaugă celui încheiat, în anul 2015, de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava cu Institutul Postuniversitar de Perfecționare a Cadrelor Didactice din Regiunea Cernăuţi și care înregistrează rezultate concrete în planul formării continue a profesorilor din școlile și liceele din partea de nord a Bucovinei. Astfel, câteva sute de cadre didactice din Regiunea Cernăuți au beneficiat de stagii de perfecționare, organizate în România sau în Ucraina, și au avut posibilitatea să asimileze cele mai avansate tehnici, tehnologii și strategii didactice, prezentate de formatori selectați de USV.

Pe această cale, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava reușește să realizeze cu succes misiunea de actor implicat în dezvoltarea comunității locale nu doar la nivel județean, ci și la nivel transfrontalier, în acord cu obiectivele asumate prin Strategia de Internaționalizare a USV.