RELIGIE

27 februarie 2022. Sfântul Procopie Decapolitul. Rugăciune puternică pentru luminarea minții şi luarea celor mai bune decizii

În această zi, prăznuim doi mari sfinţi, Sfântul Procopie Decapolitul şi Sfântul Talaleu, mari făcători de minuni şi grabnic ajutători. Azi este bine să rosteşti rugăciunea către Sfântul Procopie pentru luminarea şi limpezirea minții, care te ajută să iei cele mai bune decizii.

Sfântul Procopie Decapolitul era din părțile Decapolei, regiune situată lângă Marii Galileii, scrie crestinortodox.ro. Încă de tânăr a decis să se călugărească. A fost un apărător al icoanelor în timpul perioadei iconoclaste din vremea împăratului Leon Isaurul. Din aceast motiv, Procopie a fost arestat și torturat cu sălbăticie.

După moartea împăratului Leon, a avut loc reabilitarea cultului sfintelor icoane. Sfântul Procopie s-a întors la viața în sihăstrie şi a trăit până la o vârstă înaintată. Sfântul Procopie a trecut la Domnul în veacul al IX-lea.

Rugăciunea puternică a Sfântului Procopie pentru luminarea minții

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Procopie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Luminându-te cu Lumina şi cu Strălucirea cea peste fire a lui Hristos, ai nimicit năvălirile patimilor prin cumpătare, strigând cântare de biruinţă Atotţiitorului.

Cu Dumnezeiască StrălucireaTa, Bunule, sufletele celor ce aleargă la tine cu dragoste, luminează-le; ca să Te vadă, Cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine, Adevăratul Dumnezeu, Cel Ce chemi pe toţi la Tine din negura greşelilor.

Luminat fiind acum de Cele Trei Raze care ies în chip nespus dintr-O Singură Dumnezeire, te-ai învrednicit de sfârşitul cel preafericit şi de Bucuria Cea Plină de Desfătare, veselindu-te împreună cu Oştile cele mai presus de lume, Preacuvioase Părinte Procopie.

Arătatu-te-ai plin de Strălucirea Harului, părinte şi către Lumina Cea Neapusă ai mers, lepădând toată pofta cea trupească. Pentru aceasta te cinstim, insuflate de Dumnezeu, Sfinte Părinte Procopie. Amin!

Calendar ortodox 27 februarie 2022. Cine a fost Sfântul Talaleu

Sfântul Talaleu, sirian de origine, a trăit în prima jumătate a veacului al VI-lea. Inițial, a fost monah în Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfințit de lângă Ierusalim, iar mai apoi a decis să-și trăiască restul vieții într-un cimitir.

În acest loc, timp de mulți ani, a îndurat numeroase atacuri ale diavolului. Dumnezeu l-a învrednicit pe cuvios cu harul facerii de minuni, acesta vindecând pe cei bolnavi și alinând pe cei aflați în suferință. Sfântul Talaleu a murit în jurul anului 460.