BREAKING NEWSEDUCAȚIE

12 iulie: proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar (titularizare), sesiunea 2023

Miercuri, 12 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023. Proba va începe la ora 9:00, în 3 de centre de concurs. Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 917 candidați, repartizați în centrele de concurs după cum urmează: 290 – Colegiul Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza” Suceava, 328 – Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava și 299 – Colegiul Tehnic ”Petru Muşat” Suceava.

La fel ca în anii anteriori, disciplinele de concurs cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar (170 candidați), învățământ primar (144), educație fizică și sport (91), limba si literatura română (85), matematica (50), limba și literatura engleză  (42), biologie (30), consiliere psihopedagogică (28), geografie (25), psihopedagogie specială (25), istorie (24), limba și literatura franceză (17), religie ortodoxă (17), chimie (15), arte vizuale (14), educație socială (13), educație muzicală (11), informatică și tehnologia informației (10), transporturi- maiștri instructori (10) etc.

Candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8.00. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore.

Subiectele și baremele de evaluare pentru cele 50 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Rezultatele inițiale la proba scrisă vor fi afișate în data de 18 iulie, la sediul ISJ Suceava, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul ISJ Suceava sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 18 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 19 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 26 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințele de repartizare, organizate de către ISJ Suceava în zilele de 27 și 28 iulie.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.